güvendesiniz

Güvenli

Mallarınız Mutlular Grup Antreposunda her zaman güvende.

Tam Sistem

İthalatçının ne istediğini biliyoruz. Anrepomuzda herşey mevcut.

Ekonomik

Yasal olarak vergiden muaf olacaksınız.

VİZYONUMUZ

Sizi korumak

Amaç ithalatçımızı korumak, kovlamak ve finansal anlamda rahatlamasını sağlamaktır. İthalatçı konumundaki bir firma, üçüncü ülke menşeli bir malın topluluk dışı bir ülkeden ithali esnasında malın tamamını ülkesine sokarak bütün ithalat vergilerini ödemek istemiyorsa malları Mutlular Grup Antreposuna yerleştirmek suretiyle ithalat vergisini ödemez.

Sadece malların bulunduğu süre için Mutlular Grup Antrepo’ya ardiye masrafı öder. Malları yurt içinde müşteri bulup sattıkça parti parti antrepodan çeker ve ithalat vergisini her parti mal için öder.

Diğer bir ifade ile ithalatçı, üçüncü bir ülkeden satın aldığı malları fiili olarak ithal etmesine karşı resmi olarak ithal etmemiş kabul edilmektedir. 

Üreten Herkesin Yanındayız

İbrahim MUTLU (Mutlular grup yönetim kurulu başkanı)

Bu da ona ithalat vergisi, resim ve harç gibi benzeri masrafları erteleme  imkanı tanımaktadır. Sizlere en başından beri çalışan, üreten herkesin yasalara bağlı olarak yanında olduğumuzu söylemiştik.