Antrepoculuk

ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

   Amacımız ithalatçımızı korumaktır. İthalatçı konumundaki bir firma, üçüncü ülke menşeli bir malın topluluk dışı bir ülkeden ithali esnasında malın tamamını ülkesine sokarak bütün ithalat vergilerini ödemek istemiyorsa malları Mutlular Grup Antreposuna yerleştirdiğinde ithalat vergisini ödemez. Sadece malların bulunduğu süre için Mutlular Grup Antrepo’ya ardiye masrafı öder. Malları yurt içinde müşteri bulup sattıkça parti parti antrepodan çeker ve ithalat vergisini her parti mal için öder. Çalışan, üreten herkesi yasalara bağlı olarak destekliyor ve onların finansal anlamda rahatlamasını sağlıyoruz.